DEBUG STAAT AAN

Instituut voor Theoretische Biologie te Leiden: mensen
Deze website is nog in ontwikkeling
Instituut voor Theoretische Biologie te Leiden

Persoonlijke informatie

Op deze pagina staan wat meer details over de mensen uit de introduktiepagina.

Ast-Gray
Elizabeth van Ast-Gray was administratief medewerker van 1998 - ????. (EVERT???? HELP????)
Batenburg
Eke / F.H.D. van Batenburg was studentassistent op het ITB van 1 september 1966-1972,
Hij werd daarna "geparkeerd" als wetenschappelijk medewerker bij Morphologie van 1972-1978.
Tenslotte werd hij wetenschappelijk medewerker voor de bioinformatica op het ITB van februari 1978 t/m december 2006.

Hij promoveerde op 14-12-1988 bij Hans Metz & G.A.Blaauw op het proefschrift: APL in biological research.
Meer info op zijn website;

Beltman
Joost / J.B. Beltman was PhD op het ITB van 2000 - 2004.
Hij promoveerde op 21-10-2004 bij Hans Metz & Patsy Haccou op het proefschrift: Evolution by learning; consequences of choosing like your mother.
Hij was gastmedewerker op het ITB van 2005-2009.
Meer informatie op de website;
Bos
Ruud .v.d.Bos was postdoc op het ITB van oktober 1991 - februari 1993 en na een onderbreking op de University of Southampton weer postdoc op het ITB van januari 1995 - april 1997.
Meer informatie op de website;
Bosch
Frank van den Bosch promoveerde op 27-09-1990 bij Hans Metz & J.C.Zadoks op het proefschrift: The velocity of spatial population expansion.
Bressers
Mientje / W.M.A. Bressers was AIO in 1993,1994,1995.
Bruggen
Dolf / A.C. van Bruggen was gastmedewerker in 1999.
Meer information op de website.
CockBuning
Tjard de CockBuning was gastmedewerker van ???? - ????.
Meer information op de website;
Dieckmann
Ulf Dieckmann was PhD op het ITB van 1994 - 1997.
Hij promoveerde op 23-01-1997 bij Hans Metz op het proefschrift: The dynamical theory of coevolution.
Hij was postdocgast-medewerker op het ITB van 6-11-2002 - 2004.
Meer informatie op de website;
Diekman
Odo Diekman was hoogleraar Mathematische Biologie januari 1986 - december 1995.
Meer informatie op de website;
Doorn
Tom / J.M. van Dooren was postdoc gastmedewerker van 2001 - 2003.
Meer informatie op de website;
Driessen
Gerard / G.J.J.Driesen & Lia Hemerik promoveerden dd.22-05-1991 bij K.Bakker, Hans Metz & Jacques van Alphen op het proefschrift: Studies on larval parasitoids of Drosophila: from individuals to populations.
Dullemeijer
Piet Dullemeijer (1925-09-16 te Reeuwijk - 2004-07-27 te Oegstgeest) kwam in dienst van de Biologie op 1 januari 1957.
Hij was gasthoogleraar op het ITB in ???? - ????...??..,1993-2004.
Durinx
Michel Durinx was PhD op het ITB van 2001 - 2008.
Hij promoveerde op 25-10-2008 bij Hans Metz op het proefschrift: Life amidst singularities.
Meer information op de website.
Dutmer
Marjolein / M.Y. Dutmer was AIO van 1998 - 2001.
Galavasi
Loes / L.N. Galavasi-Voerman was administratief medewerker voor de biologie vanaf 1954 van ???? - ???? (EVERT???? HELP????). Na de benoeming van Rob van der Vaart in 1958 werd zij secretaresse op het ITB.
Galis
Frietson Galis was gastmedewerker van 1 november 1997- juni 2008. Zij was wetenschappelijk medewerker juli 2008 - februari 2009.
Meer informatie op de website;
Garnier
Nel Garnier was administratief medewerker van 1966 - ???? (EVERT???? HELP????).
Gassmann
Dirk / D.W.K. Gassmann was gastmedewerker in 1998 en 1999. Hij is gepromoveerd in ???? bij Edi Gittenberger op het proefschrift: ????.
Meer informatie op de site
Geritz
Stefan / S.A.H. Geritz was PhD op het ITB van 1993 - 1998.
Hij promoveerde op 06-01-1998 bij Hans Metz & E.van der Meijden op het proefschrift: The evolutionary significance of varation in seed size.
Meer informatie op de website.
Gittenberger
Edi Gittenberger was hoogleraar op het instituut van 1998 - 1999.
Meer informatie op de website
Gosh
Atiyo Gosh promoveerde op 2 mei 2012 bij Hans Metz, S.M. Verduyn Lunel en Patsy Haccou op het proefschrift: Calculating Hazard Rates of Introgession with Branching Processes.
Meer informatie op de website.
Groenhuijzen
Henny Groenhuijzen was administratief medewerker van ????,1993 - ???? (EVERT???? HELP????).
Gultyaev
Sacha Gultyaev was postdoc (gast) medewerker in 1993-1998 en wetenschappelijk programmeur in 1998-2003.
Hij was wetenschappelijk medewerker van 2004 - 2009.
Meer informatie op de website;
Haccou
Patsy Haccou was wetenschappelijk medewerker voor wiskunde februari 1983 - februari 2011.
Zij promoveerde op 16-09-1987 bij Hans Metz op het proefschrift: Statistical methods for ethological data.
In 1983 wordt zij aangesteld op het ITB voor zowel de statistiek als de wiskundige modelvorming. Zij heeft daar gewerkt tot xxxxx.
Meer informatie op de website
Have
Henk / H.A.M.J.ten Have promoveerde op 19-01-1983 bij M.Jeuken op het proefschrift: Geneeskunde en filosofie; de invloed van Jeremy Bentham op het medisch denken en handelen.
Meer informatie op de website.
Heesterbeek
Hans / J.A.P.Heesterbeek promoveerde op 17-09-1992 bij O.Diekmann & Hans Metz op het proefschrift: R0.
Meer informatie op de website;
Hemerik
Lia / A.Hemerik promoveerde tesamen met G.J.J.(gerard) Driesen dd.22-05-1991 bij K.Bakker & Hans Metz op het proefschrift: Studies on larval parasitoids of Drosophila: from individuals to populations.
Meer informatie op de website.
Hoeksema
Bert / B.W. Hoeksema was gastmedewerker in 1998. Hij was PhD van 1984-1987 en is gepromoveerd bij Edi Gittenberger op het proefschrift: ????.
Meer informatie op de website;
Hoeven
Nelly van der Hoeven was gastmedewerker van 1995 - 2004.
Zij assisteerde bij de cursussen biomathematica van 1975 - 1981 en de cursus Statistiek in 2000.
Nelly promoveerde op 13-12-1985 bij W.van Delden, met referenten R.F. Hoekstra en J. Reddingius op het proefschrift: On conjugative plasmids: Mathematical models of their population dynamics and population genetics.
Meer informatie op de website;
Hogendoorn
J. Hogendoorn was PhD in 1995,1996.
Hogeweg
Paulien Hogeweg was wetenschappelijk medewerker ±1968 - ±1970.
Meer informatie op de website.
Hoog
A. van 't Hoog was PhD in 1996.
Inaba
Hisashi Inaba promoveerde op 23-11-1989 bij O.Diekmann op het proefschrift: Functional analytic approach to age-structured populations.
Meer informatie op de website.
Iwasa
Yow Iwasa was 3 maanden in 1993 gasthoogleraarop de v.d.Klaauw leerstoel.
Jacobs
Frans Jacobs was PhD op het ITB van 1994 - 2001 en gastmedewerker van 2001 - 2004
Jansen
Vincent / V.A.A.Jansen promoveerde op 15-09-1994 bij O.Diekmann & M.W.Sabelis op het proefschrift: Theoretical aspects of metapopulation dynamics.
Meer info op de website; ;
Jalink
Leo Jalink was gastmedewerker van ???? - ????.
Meer informatie op de website.
Jeuken
Marius Jeuken Marius (1916-1-26 te Oegstgeest - 1983-3-24) was wetenschappelijk medewerker in 1966 en daarna hoogleraar Wijsgerige Biologie augustus 1968 - maart 1983.
Meer informatie op de website1 of op website2.
Jong
Mart / M.C.M.de Jong promoveerde op 02-11-1988 bij Hans Metz & M.W.Sabelis op het proefschrift: Evolutionary approaches to insect communication systems.
Hij was gastmedewerker op het ITB in 1999.
Voor recente info klik hier.
Jong
Yde / Y.S.D.M. de Jong was gastmedewerker van 2003 - 2004.
Meer informatie op de website.
Kisdi
Eva Kisdi was gastmedewerker van 1 jan 1993 - 1 april 1993.
Kooijman
Bas / S.A.L.M. Kooijman promoveerde op 25-05-1977 bij M.Jeuken op het proefschrift: Inference about dispersal patterns.
Meer informatie op de website;
Komarek
S.Komarek was gastmedewerker bij Biologie en Samenleving in 1993.
Kornet
Diedel / D.J.Kornet promoveerde op 06-10-1993 bij Hans Metz & C.Kalkman op het proefschrift: Reconstructing species; demarcations in genealogical networks.
Zij was gastmedewerker in 1994 en daarna LUF hoogleraar Wijsgerige Biologie 1-1-1995 - 31-12-2004.
Meer informatie op de website.
Kovel
Carolien / C.G.F. de Kovel was postdoc gastmedewerker van 2004 - 2006.
Meer informatie op de website.
Kuyten
P.K. Kuyten was gastmedewerker in 1998 en 1999.
Laar
Wim van Laar was wetenschappelijk medewerker ±1962 - ±1983.
Hij is overleden in 2000 (????).
Lankester
Kees Lankester was gastmedewerker van ???? - ????.
Leipoldt
Anneke Leipoldt was PhD op het ITB in 2000, 2005 en 2007
Maas
M.J.P. Maas was PhD in 1995, 1996.
Marrow
Paul Marrow was gastmedewerker van 1 januari 1993 - 1 november 1993.
Megens
HendrikJan / H.J.W.C. Megens was PhD in 1998 en 1999. Hij is gepromoveerd in ???? bij Edi Gittenberger op het proefschrift: ????.
Meelis
Evert Meelis was student-assistent bij van Zwet van 21 october 1965 - 31 augustus 1966.
Hij was wetenschappelijk medewerker voor statistiek op het ITB voor de statistiek van 1 september 1966 t/m december 2006.
Metz
Hans / J.A.J. Metz was wetenschappelijk medewerker juli 1971 - februari 2009.
Hij was hoogleraar Mathematische Biologie januari 1986 - december 2009.
Hij promoveerde op 10-06-1981 bij M.Jeuken op het proefschrift: Mathematical representations of the dynamics of animal behaviour; an expository survey.
Meer informatie op de website
Mill
Harald / H.G.J. van Mill was gastmedewerker in 2004.
Meer informatie op de website;
Moorsel
Carolien / C.H.M. van Moorsel was PhD in 1998 en 1999. Zij is gepromoveerd in ???? bij Edi Gittenberger op het proefschrift: ????
Mulder
Gerard Mulder was PhD van maart 1994 to januari 2000 .
Meer informatie op facebook en linkedin.
Mylius
Sido / S.D. Mylius was PhD van 1994 - 1999.
Hij promoveerde op 26-05-1999 bij Hans Metz op het proefschrift: The good, the bad and the fittest; evolutionary games in structured populations.
Hij was gastmedewerker van 1997 - 1999.
Meer informatie op de website.
Neerven
Jan / J.M.A.M.van Neerven promoveerde op 19-07-1992 bij O.Diekmann op het proefschrift: The adjoint of a semigroup of linear operators.
Meer informatie op de website.
Nuyts
Erik Nuyts promoveerde op 09-12-1994 bij Hans Metz & E.Schockaert(LUC) op het proefschrift: Modelling in behavioural ecology; the optimal copulation duration in insects and the fighting strategy in the blackheaded gull.
Meer informatie op de website;
Oomen
Palmyre / M.F. Oomen was gastmedewerker van ???? - ????.
Meer informatie op de website.
Paula
Lino / L.E. Paula was gastdocent van 1999 - 2004.
Meer informatie op de website.
Piel
W. Piel was gastmedewerker op het ITB in 1999.
Pieten
T. Pieten was gastmedewerker op het ITB in 1999.
du Pont
John du Pont was de eerste (en vermoedelijk de enige) student die bij van der Vaart tentamen heeft gedaan.
Na de goede afloop kreeg hij vanaf 1961 meerdere jaren een assistentschap bij de Jan van der Hoeve stichting.
Reddingius
Hans / J.Reddingius was wetenschappelijk medewerker ±1958 - ±1962.
Reydon
Thomas / Th.A.C. Reydon was PhD van 1999 - 2005.
Hij promoveerde op 01-06-2005 bij D.J.Kornet op het proefschrift: Species as units of generalization in biological science: a philosophical analysis.
Meer informatie op de website
Robbers
Yuri Robbers was gastmedewerker in 1998.
Meer informatie op de website;
Roos
André / A.M.de Roos promoveerde op 14-09-1989 bij O.Diekmann & Hans Metz op het proefschrift: Daphnids on a train; development and application of a new numerical method for physiologically structured populations.
Meer informatie op de website
Rueffler
Claus Rüffler was PhD op het ITB van 2000 - 2006.
Hij promoveerde op 27-04-2006 bij J.A.J Metz op het proefschrift: Traits traded off.
Meer informatie op de website;
Schilthuizen
Menno Schilthuizen was gastmedewerker op het ITB in 1999.
Meer informatie op de website;
Schipper
Maria Schipper was PhD van 1994 - 1999.
Zij promoveerde op 12-05-1999 bij Hans Metz op het proefschrift: Towards a sequential analysis of environmental monitoring data.
Meer informatie op de website.
Sevenster
Jan / J.G. Sevenster promoveerde op 17-12-1992 bij K.Bakker & Hans Metz op het proefschrift: The community ecology of frugivorous Drosophila in a neotropical forest.
Meer informatie op de website.
Sjerps
Marjan / M.J.Sjerps was PhD van 19xx - 1994.
Zij promoveerde op 16-03-1994 bij Hans Metz, E.van der Meijden & Patsy Haccou op het proefschrift: ESS's at different life stages; applied to the Cinnabar Moth.
Meer informatie op de website.
Smit
Piet Smit promoveerde dd 05-07-1962 bij H.R.van der Vaart op het proefschrift: Adult age.
Hij werd hoofdassistent op 1 januari 1959.
Snoek
Jan / J.A.M.Snoek promoveerde op 29-01-1987 bij L.Leertouwer & Hans Metz op het proefschrift: Initiations.
Meer informatie op de website;
Spreij
Tom Spreij was wetenschappelijk medewerker bij "Biologie en Samenleving" van ???? ? ....,1993 - 1998? HENK HELP
Steen
Wim / W.J. van der Steen was LUF hoogleraar Wijsgerige Biologie juni 1987 - mei 1992.
Wim was gespecialiseerd in de philosophie van de biologie en gaf les in ethica en methodologie.
Meer info op website.
Turner
Hubert Turner was PhD van 1995 - 2004.
Hij promoveerde in 1995 bij C.Kalkman op het proefschrift: Cladistic and biogeographic analyses of Arytera Blume and Mischarytera gen. nov. (Sapindaceae) with notes on methodology and a full taxonomic revision.
Meer informatie op de website.
Vaart
Rob / H.R. van der Vaart (1922-03-02 in Makassar - 2002-11-16 in USA, details) was hoogleraar Theoretische Biologie september 1958 - dec 1962. Zijn aanstelling verscheen in het LeidsDagblad evenals de bespreking van zijn rede.
Hij werd hoogleraar bij NCSU (North Carolina State University): 1962-1992 zie hier.
Val
John Val promoveerde op 01-06-1993 bij K.R.Libbenga, Hans Metz & J.J.Heijnen op het proefschrift: Modelling the physiology of plant cells in suspension culture.
Hij was gastmedewerker van 1994 - 1998.
Meer informatie op de website.
Vaupel-Klein
Carel / J.C. von VaupelKlein was gastmedewerker in 1998.
Veller
Marco / M.G.P. van Veller was PhD van 1996 - 2000.
Hij promoveerde op 29-11-2000 bij D.J.Kornet op het proefschrift: Unveiling vicariant methodologies in vicariance biogeography; not anything goes.
Hij was gastmedewerker van 2001 - 2004.
Meer informatie op de website.
Velzen
Jeroen van Velzen was PhD van 1994-1996.
Verboom-Vasiljev
Jana Verboom-Vasiljev was PhD van 1993 - 1996.
Zij promoveerde op 03-12-1996 bij Hans Metz op het proefschrift: Modelling fragmented populatieons: between theory and application in land- scape planning.
Meer informatie op de website.
Verduijn Lunell
Sjoerd / S.M.Verduijn promoveerde op 06-10-1988 bij O.Diekmann op het proefschrift: Exponential type calculus for linear delay equations.
Meer informatie op de website;
Verhoog
Henk Verhoog was wetenschappelijk medewerker voor "Biologie en Samenleving" februari 1968 t/m oktober 1999.
Henk promoveerde op 10-09-1980 bij M.Jeuken op het proefschrift: Science and the social responsibility of naturel screentests; a meta-scientific analysis of recent literature about the role of natural science in society.
Visser
Thys / M.B.H. Visser was gastmedewerker bij "Biologie en Samenleving" van 1993 - 1999.
Waals
Ada van der Waals-Straatman was administratief medewerker van 1955 - ???? (EVERT???? HELP????).
Weerd
D. uit de Weerd was gastmedewerker in 1998 en 1999.
Wemelsvelder
Francoise Wemelsvelder promoveerde in 1993 bij Tjard de Cock Buning en Henk Verhoog op het proefschrift: Animal Boredom. Towards an empirical approach of animal subjectivity.
Zij was gastmedewerker in 1994.
Meer informatie op de website;
Westerveld
???? / E. Westerveld was gastmedewerker in 1998.
Wouters
Arno Wouters was gastmedewerker in 2003 en 2004.
Meer informatie op de website en hier.
Zandee
Rino / M.Zandee was wetenschappelijk medewerker voor bioinformatica januari 1983 - februari 2009.
Hij was student assistent van 1 september 1968 - 1972.
Hij was universitair docent bij Laboratorium voor Experimentele Plantensystematiek 1973-1982.
Hij was wetenschappelijk medewerker op het ITB van 1982 - 1 maart 2009.
Hij promoveerde in 1982 bij Hegnauer op het proefschrift: Contribution to the biosystematics of two cyanogenic polyploid complexes.
Meer info op zijn website.
Zawolek
Marek / M.W.Zawolek promoveerde op 31-05-1989 bij J.C.Zadoks & Hans Metz (LUW) op het proefschrift: A physical theorie of focus development in plant disease.
Zitman
Yvonne / Y.M.Zitman was administratief medewerker van ???? (EVERT???? HELP????) -1998.
Zweerus
Hans / J.R.Zweerus was wetenschappelijk medewerker ±1958 - ±1962.
Zijll Langhout
Bas / W.J.van Zijll Langhout promoveerde op 11-06-1992 bij T.M.Konijn & Hans Metz op het proefschrift: Enzyme distribution patterns in Drosophila; analyses of a pattern forming.
 

 

© webmaster: Eke van Batenburg